1

Dopravní hřiště Riviéra

Spuštění registrace jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek – Forenzním značením zde

 

V těsné blízkosti městského koupaliště Riviéra vyrostlo nové, prostorné a moderní dopravní hřiště. Provoz tohoto ojedinělého areálu byl slavnostně zahájen 2. října 2015.

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích.

Ve městě Brně se nachází dvě stě sedmdesát mateřských a základních škol. Pokud jsou k městským školám započítány i školy Brna-venkova, pro které je jihomoravská metropole spádovou oblastí, jedná se již o více jak pět set mateřských a základních škol. Tomu také odpovídají dispozice areálu, který školám, rodinám i nejširší veřejnosti nabízí rozsáhlé otevřené dopravní hřiště o rozloze 1200 m2. Na něj navazující zastřešená část o rozloze 2267 m2 pak poskytne utočiště při méně příznivém počasí. Obě části je navíc možné propojit.

Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu. Za děti a jejich chování v rámci výše uvedených pravidel odpovídá jejich doprovod.

 V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Studentské video Areálu dopravní výchovy a vzdělávání