Registrace jízdních kol – Forenzní značení kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek

18. dubna 2023

V oblasti situační prevence se úspěšně rozvíjí nový systém ochrany jízdních kol a kompenzačních pomůcek pomocí tzv. forenzního identifikačního značení. Systém ochrany majetku je v České republice uplatňovaný od roku 2013, kdy Ministerstvo vnitra velice rychle zareagovalo na zájem obcí a měst o tento systém ochrany majetku a nabídlo projekt s názvem „Forenzní identifikační značení jízdních kol“. V Brně tento systém zatím nebyl zaveden, jedná se tedy o pilotní projekt.

Cílem je ochrana majetku občanů Brna, a tedy snížení majetkové trestné činnosti. Forenzní značení doplněné varovnými samolepkami, které informují o ochraně jízdního kola a jeho vložení do databáze chráněných předmětů, je osvědčený preventivní nástroj proti krádežím. Označené předměty, tedy i jízdní kola, koloběžky a kompenzační pomůcky, pomohou prostřednictvím databáze rychle určit majitele. Značení poslouží též jako důkaz jejich identity. 

Cílová skupina:
Forenzní značení je určené pro osoby s trvalým pobytem na území města Brna, starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce) a aplikováno strážníky a zaměstnanci Městské policie Brno zdarma.

Popis projektu
Daná věc je na několika místech označeno roztokem, který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným kódem dDotDNA. 

Nedílnou součástí forenzního značení bude strážníky, zaměstnanci MPB nalepena varovná samolepka informující o ochraně jízdního kola, koloběžky či kompenzační pomůcky.

Při evidenci žadatel předloží:
• neznečištěné jízdní kolo, koloběžku, kompenzační pomůcku
• občanský průkaz
• doklad o nabytí vlastnictví (faktura, účtenka, kupní smlouva apod.), jestliže tento doklad nemá osoba k dispozici, vyplní a podepíše na místě čestné prohlášení.
• záruční list

Upozornění:
Registrace chráněné věci je platná po dobu 3 let od data registrace, poté je potřeba chráněnou věc přeregistrovat. V případě neprovedení přeregistrace, bude chráněná věc uplynutím tříleté registrační doby z registru vyřazena.
Za manipulaci s chráněnou věcí během aplikace forenzního značení a varovné samolepky odpovídá majitel registrované věci.

Rezervace termínů zde

Rezervace je možná pouze elektronicky a probíhá v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání (viz. kontakt)

Dokumenty ke stažení a předvyplnění:
Čestné prohlášení
Přihláška do evidence jízdních kol


Ostatní dokumenty:
informace o zpracování osobních údajů