2. stupeň základních škol

20 otázek

Při otáčení a couvání

Řidič vozidla

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Cyklista nesmí jet

Na mokré vozovce

Řidič nesmí zastavit a stát

Cyklista při jízdě