2. stupeň základních škol

20 otázek

Na pozemní komunikaci se jezdí

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Jízdní kolo musí být vybaveno

Před železničním přejezdem

Řidič vozidla