2. stupeň základních škol

20 otázek

Na krajnici

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Volné konce trubky řídítek

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Na pozemní komunikaci se jezdí