2. stupeň základních škol

20 otázek

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Odbočování vlevo v hustém provozu

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Cyklista je při jízdě povinen

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Chodec musí užívat především