2. stupeň základních škol

20 otázek

Jízdní kolo je

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

Cyklista

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Řidič tramvaje

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Odbočování vlevo v hustém provozu