1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve: