1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Cyklista je povinen jet po vozovce: