1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je: