1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je: