1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?