1. stupeň základních škol

10 otázek

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve: