Slepecká stezka

4. listopadu 2021

Slepecká stezka Je součástí volnočasového programu, který se orientuje na subjekt s využitím prožitkové formy. Program je určen dětem starších deseti let a dospělé veřejnosti.

Kde slepeckou stezku najdete?
Najdete ji v pravé části dopravního hřiště v areálu Riviéra v Brně, kde se bude průběžně střídat s dalšími aktivitami, jako je například opilecká stezka nebo jízda zručnosti.

Jaká je náplň programu slepecké stezky?
Účastníci programu budou nejprve seznámeni se základními informacemi, týkající se života osob se zrakovým postižením, nevidomých osob. Naučí se např. správnému oslovení a přistoupení k nevidomé osobě, seznámení různými mýty o zrakově postižených, komunikačními i jinými pomůckami.

Navazující částí je praktický nácvik, tzv. prožitková forma.
Účastníci si mohou vyzkoušet pohyb přes předem připravené překážky, bez použití zraku a za pomocí slepecké hole. Pomůckami jsou textilní klapky a zaslepené brýle znemožňující vidění, slepecká hůl.
K dispozici jsou nově simulační brýle, které umožňují nahlédnout do zrakových vad.
Smyslem programu je obohatit vnímání a vcítit se tak do role nevidomé osoby.

Kdy nás můžete navštívit?
V otevíracích hodinách pro veřejnost.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Ivana Franzká, str. Martin Krupka