Simulátor převrácení vozidla T-02

4. listopadu 2021

Otočný simulátor slouží pro nácvik vyprošťování z převráceného vozidla a také asociuje stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla v případě nehody. Účelem tohoto simulátoru je zajistit pro motoristickou veřejnost reálnou možnost ověření účinku bezpečnostních pasů v případě skutečného převrácení vozidla. Otočný simulátor je výchovnou atrakcí, která podá důkaz každému, kdo si na vlastní kůži vyzkouší, jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pásy velice důležitým prvkem bezpečnosti vozidla. 

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Vincenc Földes

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ