Simulátor nárazu vozidla T-01

4. listopadu 2021

Obě sedadla umístěná za sebou jsou vybavena tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy. Sklon i délka dráhy vozíku jsou vypočteny tak, aby se o dorazy zastavil rychlostí 12 km/h, což simuluje náraz ve skutečném automobilu do pevné překážky rychlostí 30 km/h. Rozdíl vzniká tím, že se vozík zastaví naráz, kdežto ve skutečném automobilu část energie pohltí jeho deformační zóny. Již na první pohled je jasné, že toto zařízení velmi názorně demonstruje význam používání bezpečnostních pásů v automobilu a úzce souvisí s propagací bezpečnosti provozu na běžných komunikacích. 

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Karel Ondrušák

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ