Opilecká stezka – opilecké brýle

4. listopadu 2021

Simulace opilosti pomocí brýlí je tak reálná a intenzivní, že jejich nositelům nezbývá nic jiného, než si uvědomit, že nadměrné pití alkoholu je skutečně nebezpečné.

Tento program je určen pro veřejnost – starší 18 let.

S pomocí opileckých brýlí, které navozují pocit „virtuální opilosti“, si můžete názorně vyzkoušet, jak člověk pod vlivem alkoholu ztrácí ponětí o čase a okolí, jak reaguje na vnější podněty – ztrácí prostorovou realitu a zhoršuje se rovnováha.

Můžete vyzkoušet simulační brýle opilosti v těchto verzích:

  • 0,4 – 0,6 ‰
  • 1,5 – 2,5 ‰
  • 2,6 – 3,5 ‰

Dále můžete také vyzkoušet brýle simulující vliv omamných a psychotropních látek…

Simulační jízda s opileckými brýlemi v šlapacích autech značky Berg. Jízdou v nich můžete vyzkoušet díky „virtuální opilosti“, jak reaguje člověk pod vlivem alkoholu na vnější podněty – zkreslené vidění a zpomalené reakce, jež mají za následek např. náraz do předmětu na cestě.

KONTRAINDIKACE: nedoporučuje se dětem (na děti má působit preventivně kdy vidí dospělé s opileckými brýlemi a jejich „výkony“ pod vlivem virtuální opilosti, učíme děti, že alkohol je nebezpečný).

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str.Martin Krupka, str. Ivana Franzká

Partneři projektu: