Jízda zručnosti

4. listopadu 2021

Jízda zručnosti je určena všem nejen malým cyklistům, kteří si jejím prostřednictvím nacvičí a zafixují stereotypy, potřebné po bezpečnou jízdu na jízdním kole.

Cílem je nácvik na vytyčené trase, který je garantován vlastní konstrukcí dřevěných překážek, ale i přítomností dohlížejících strážníků MP. Náročnost lze upravit podle věku a schopnosti účastníků.

Otestování vlastních možností a získané zkušenosti z jízdy zručnosti se, společně s jízdou na dopravním hřišti a teoretickou přípravou, stávají nezbytnou součástí bezpečného chování dětí v silničním provozu.

Pro malé cyklisty je možnost zapůjčit jak jízdní kola, tak i cyklistické přilby u strážníků obsluhujících Jízdu zručnosti.

Jízda zručnosti se realizuje pouze v prostorách Dopravního hřiště Riviéra, Brno Bauerova 7, po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech. Termín bude dohodnut s ohledem na časové a personální možnosti strážníků MP, z důvodu upřednostnění systematické dopravní výchovy.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Bc. Pavel Walter

Partneři projektu: