Nevidím 2023/2024

4. března 2021

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků a prožitkové části.

Projekt je určen žákům 2. stupně ZŠ a studentům středních škol a učilišť.

První, teoretická část přednášky se týká specifik zrakového postižení a seznamuje s pomůckami pro orientaci v prostoru, které využívají lidé s postižením zraku při pohybu v dopravním prostředí. Např. při přecházení přes přechod pro chodce, při cestování dopravními prostředky, k lékaři apod.. Pozornost je také věnována pravidlům správné komunikace a fyzického kontaktu s nevidomou osobou.

Druhá, praktická část má prožitkový charakter, jsou zde rozvíjeny zásady prostorové orientace a zásady doprovodu nevidomé osoby. Každý má možnost si vyzkoušet roli nevidomé osoby, a to bez možnosti použití zraku, za pomoci bílé hole a na předem připravených překážkácch na dopravním hřišti městské policie Brno.
Součástí praktické části jsou také brýle simulující různá onemocnění zraku.

Účelem programu je také snaha o odstranění komunikačních bariér a předsudků s cílem pomáhat každému, kdo tuto pomoc potřebuje.

Přihláška do projektu Nevidím (pozastaven)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (od xx.xx.xxxx)

Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Ivana Franzká

Partneři projektu