Dopravní výchova pro praktické a speciální základní školy 2021/2022 – PROJEKT POZASTAVEN

3. března 2021

Dvouhodinový projekt zaměřen na žáky 3. až 5. tříd praktických a speciálních základních škol.

Časová dotace:
1 blok / 09:00h – 11:00h

Důležitá data:
od xx.xx.xxxx – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
od xx.xx.xxxx – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx – výuka v areálu ADVV

Výuka se bude týkat seznámení dětí s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky, rozeznání dopravního značení a správné jízdy na kole, koloběžce atd. Nedílnou součástíprojektu je problematika používání ochranných a reflexních pomůcek pro zvýšení bezpečí.

Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj. Zaměřuje se na identifikování problému jednotlivce anebo skupiny. Integrace žáků s postižením mezi ostatní účastníky silničního provozu.

Podmínky pro objednání:
Do projektu se můžete přihlásit pouze elektronicky, na základě přihlašovacího formuláře. Projekt je realizován v měsících prosinec 2021 až únor 2022. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

 Přihláška do projektu Dopravní výchova pro praktické a speciální ZŠ (pozastaveno)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd – (od xx.xx.xxxx)

Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.
Možná domluva individuální dopravy s DPmB za úhradu – e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz; tel: 543 171 455, 738 431 455

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. čísle 548 210 035, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Bc. Lenka Kocábová
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

LK