Programy pro hendikepované

Nevidím 2021/2022 - PROJEKT POZASTAVEN

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků a prožitkové části. [více]

Dopravní výchova pro praktické a speciální základní školy 2021/2022 - PROJEKT POZASTAVEN

Dvouhodinový projekt zaměřen na žáky 3. až 5. tříd praktických a speciálních základních škol. [více]