Koblížek 2024/2025

3. března 2023

Dvouhodinový projekt je určen pouze předškolním dětem brněnských mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Časová dotace:
1 blok / 09:00h – 11:00h

Důležitá data:
od 16.09.2024 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
od 31.10.2024 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
01.12.2024 – 28.02.2025 – výuka v areálu ADVV

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž seznamujeme s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

Do učebny si děti s sebou vezmou přezůvky. 

Podmínky pro objednání:
Do projektu se můžete přihlásit pouze elektronicky, na základě přihlašovacího formuláře. Projekt bude převážně realizován v měsících prosinec 2024 až únor 2025. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Program je určen POUZE pro děti, které v následujícím roce nastupují do základních škol !!! V případě účasti mladších dětí nebo většího počtu dětí než je max. kapacita (20 žáků), bude vyuka zrušena.

Přihláška do projektu Koblížek

Závazná objednávka dopravy

Termíny přednášek jednotlivých školek (od 31.10.2024)

Autobusová doprava pro projekt "Koblížek" – autobus MHD bude ke škole přistaven tak, aby byl příjezd do areálu do 9:00h, zpět z areálu bude odjezd kolem 11:00h (Dopravní podnik města Brna bude informovat jednotlivé školy o čase a místě přistavení autobusu e-mailem nejpozději 1 den předem). V případě nejasnosti se obracejte na koordinátora dopravy MHD – 543 171 455 (Švantner Jakub).

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. čísle 702 096 124, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Soňa Pernicová
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

Partneři projektu