Empík chodec 2024/2025

25. dubna 2024

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích.

Časová dotace:
1 blok / 09:00h – 10:30h nebo 11:00h – 12:30h

Důležitá data:
od 16.09.2024 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.11.2024 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
01.12.2024 – 28.02.2025 – výuka v areálu ADVV

Žákům jsou vštěpovány zásady správného a bezpečného pohybu při chůzi po chodníku i na silnici v případech, kdy není možné využít chodníku ani krajnice. Důraz je kladen na objasňování zásad přecházení vozovky na základě posouzení všech možných variant podle kritéria bezpečnosti, včetně zákonné povinnosti k užití přechodů, podchodů a nadchodů. Současně s tím jsou žáci seznámeni s možnými úskalími v silničním provozu, jako jsou přecházení vozovky mimo přechod, víceproudé silnice, tramvajové dráhy, železničního přejezdu apod. Nemalá pozornost je věnována důležitosti retroreflexních prvků na oblečení, znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby a zásadám bezpečné jízdy na kole. V samém závěru projektu si žáci a to jako chodci, mohou všechny získané vědomosti ověřit na dopravním hřišti.

Podmínky pro objednání:
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt bude realizován v měsících prosinec 2024 až únor 2025. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. Doporučujeme dětem si s sebou vzít svačinu. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 09:00h – 10:30h
Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 11:00h – 12:30h

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 09:00h – 10:30h
Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 11:00h – 12:30h

Autobusová doprava pro 3. třídy základních škol – autobus MHD bude ke škole přistaven tak, aby příjezd do areálu pro 1. blok byl do 9:00h, zpět z areálu bude odjezd kolem 10:45h a pro 2. blok byl do 10:45h, zpět z areálu bude odjezd kolem 12:30h (Dopravní podnik města Brna bude informovat jednotlivé školy o čase a místě přistavení autobusu e-mailem nejpozději 1 den předem). V případě nejasnosti se obracejte na koordinátora dopravy MHD – 543 171 455 (Švantner Jakub).

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. číslech 548 533 712, 724 019 524, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Jana Večeřová
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal