Dopravní výchova


Prosím sledujte tyto stránky pro aktuální informace.

Přihlášky pro školní rok 2024/2025 budou přijímány dle harmonogramu.

Dopravní výchova slouží jako prostředek postupné eliminace závažných dopravních nehod a úrazů, a svým zaměřením je určena všem účastníkům v provozu na pozemních komunikacích. Principiálně je složena, stejně jako každý jiný vzdělávací proces, z části naukové a z části výchovné. Nauková část zahrnuje adekvátní výběr pravidel silničního provozu, odpovídající věku dětí a s ním související správné pochopení učiva, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace. Smyslem a cílem výchovné části dopravní výchovy je působení ve směru pěstování správných návyků a výchova k "bezrizikovému" účastníku silniční dopravy.

Projekty dopravní výchovy jsou určeny pouze pro žáky škol situovaných na území města Brna.

Pro školní rok 2024/2025 je stanoveno zveřejnění přihlášek následovně:
S ohledem na přetrvávající problémy související s dopravou pro projekty KoblížekEmpík chodec
se příjem přihlášek přesouvá na datum 16.09.2024

- Empík cyklistaod 10.06.2024
- Empík chodecod 16.09.2024
- Koblížekod 16.09.2024
- Bezpečně nejen na koleod 10.06.2024
- Mladý motorista, Nově na silnici i v životěod 10.06.2024
- Nevidímpozastaven
- Dopravní výchova praktických a speciálních školpozastaven

 Další informace naleznete u jednotlivých výukových programů.

V zimních měsících (prosinec, leden, únor) probíhá dopravní výchova pouze na zámečku areálu. Dopravní hřiště je v těchto měsících uzavřeno !!!

Přehled nabízených výukových programů

Mladý motorista, Nově na silnici i v životě 2024/2025

Dvouhodinové projekty zaměřeny na 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektů je seznámit studenty s problematikou chování...[více]

Bezpečně nejen na kole 2024/2025

Zejména žákům 5. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se na lyžích,...[více]

Empík chodec 2024/2025

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. [více]

Empík cyklista 2024/2025

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu devíti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.[více]

Empík cyklista 2023/2024

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu devíti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.[více]

Koblížek 2024/2025

Dvouhodinový projekt je určen pouze předškolním dětem brněnských mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik...[více]