Areál dopravní výchovy a vzdělávání

Bauerova 322/7, 603 00 Brno

548 533 712
548 210 035

 dopravni.hristempb..cz
 dopravni.vychovampb..cz – pro školy účastnících se na projektech MP Brno