Železniční přejezdy

13. února 2018

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je přitom více než zarážející. Pokud by všichni účastníci silničního provozu skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou na vině účastníci silničního provozu, kteří vjedou na železniční přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.

Na všech přejezdech platí stejná pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením nebo dokonce se závorami. Vždy se řidič musí nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. Upozornění, že se k přejezdu blížíte je velmi dobře vidět už ze vzdálenosti minimálně 300 m.

Rychlost jízdy vlaku na přejezdu bez závor a světelného zabezpečovacího zařízení je normou ČSN 73 6380 omezena na 60km/h, nicméně v praxi bývá tolerována rychlost až 80km/h. Vlak ale vždy v dostatečné vzdálenosti před přejezdem houká, aby řidiče upozornil. V takovém případě se nepokoušejte přejet na poslední chvíli, ale zastavte! Tam, kde je v provozu přejezdové zabezpečovací zařízení (červeně blikající světla), také zastavte. Teprve až přestanou červená světla blikat, pak teprve jeďte.

Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Počítejte s tím, že z druhé strany může jet další vlak, který nevidíte. Zvedající se závory v takovém případě rychle spadnou a mohou vás náhle uvěznit na přejezdu. V takovém případě neváhejte, šlápněte na plyn a rozjeďte se proti závoře. Je lepší závoru přerazit, poškodit si vozidlo a projet, než zemřít pod koly rozjetého vlaku.

Tam, kde nesvítí přerušované světlo bílé barvy, je řidič povinen jet maximální rychlostí 30 km/h už od vzdálenosti 50 metrů od přejezdu. V případě, že svítí bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, může jet ve vzdálenosti od 50 metrů od přejezdu maximální rychlostí 50 km/h. Dodržení maximální rychlosti jízdy je předpokladem, že řidič i v případě neočekávaného příjezdu vlaku by měl zabrzdit a bezpečně vozidlo zastavit ještě před přejezdem. Je to přibližně vzdálenost hned za poslední návěstní deskou před železničním přejezdem, která je umístěna 80 metrů před přejezdem.Dopravní značky, se kterými se můžete u železničního přejezdu setkat:


Návěstní desky předem upozorňující na železniční přejezd, 240, 160 a 80 metrů. 

Železniční přejezd bez závor 

Železniční přejezd se závorami 

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný 

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejnýVíte co dělat v nouzi a jak zastavit železniční provoz?

  • Posádka vozidla musí co nejrychleji opustit vozidlo uvíznuté na trati.
  • Pokud je to možné, pokuste se vozidlo odstranit z jízdní dráhy vlaku. Bezpečná vzdálenost začíná 2,5 metru od osy nejbližší kolejnice. Pokud vozidlo odstranit nelze, zastavte železniční provoz.
  • Pro zastavení železničního provozu z bezpečnostních důvodů, např. auto uvízlé na přejezdu, okamžitě volejte některou z tísňových linek 112 nebo 150.
  • Operátor vás navede ke sdělení čísla přejezdu. Čas, který k tomu bude potřebovat, můžete zkrátit, pokud se již v průběhu volání podíváte na zadní stranu ramene výstražného kříže (přejezd bez světelného zařízení) nebo na zadní stranu světelné skříně. Číslo přejezdu má tvar Pxxxxx a je umístěno na všech výstražných křížích nebo světelných skříních.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak, případně jízda nebo chůze přes přejezd se sklopenými závorovými břevny.

Čtrnáct osob zemřelo dle statistiky za rok 2017 na přejezdech zabezpečených světelnou signalizací a závorami, kde byli usmrceni chodci nebo cyklisté, kteří podlezli nebo obešli sklopená závorová břevna a vstoupili na trať v době příjezdu vlaku. V tomto případě, na rozdíl od přejezdů bez závor, se nedá hovořit o omylu či přehlédnutí ze strany účastníků události. Riskantní chování řidičů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod. Drážní inspekce usiluje o to, aby bylo co největší množství těchto přejezdů doplněno závorami. Tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový. Nicméně i na přejezdu se závorami platí pravidlo – když svítí červená, řidič zastaví před přejezdem a nepokračuje v jízdě. To platí i v případech, kdy jsou závory zdvižené nebo se zdvihají.

Každý účastník provozu – chodec, cyklista, motocyklista, řidič motorového vozidla si musí uvědomit, že železniční přejezd je místo, kde dochází k setkávání dvou druhů dopravy: kolejové a silniční. Hmotnost vlaku je několikanásobně vyšší, než u silničních vozidel a z toho lze na základě fyzikálních zákonů odvodit, že i brzdná dráha je mnohem delší, i za použití rychlobrzdy, než u silničních vozidel.

Bezpečnost je tak vždy na řidiči motorového vozidla.

Vlak má vždy přednost !!!

Zdroj: nebouram.cz