Střet se zvěří

23. února 2018

Zdá se to být neuvěřitelné, ale pod koly aut ročně zahynou stovky tisíc kusů zvěře a vyhasne několik lidských životů. Řidiči by proto měli vždy počítat s tím, že se zvěř na silnicích pohybuje a že střet s ní, podle velikosti zvířete, může mít až fatální následky.

Jak se tedy správně zachovat, abychom možnost střetu se zvířetem co nejvíce eliminovali?
Prevencí je především snížená rychlost v místech, kde je možný výskyt zvěře. Řidiči musí neustále kontrolovat okolí silnice v úseku, kde je nebezpečí výskytu zvěře, a být připraven zareagovat danou na situaci. Pokud jste někdy jeli večer lesním úsekem, tak jste určitě zaznamenali záblesky očí zvířat v okolí cesty. Tato „světýlka“ zahlédnete většinou dříve než zvíře celé. Volné krajiny, kde by mohla zvěř nerušeně pobývat stále ubývá, proto musíme s možností jejího pohybu, především na nepřehledných místech, počítat prakticky neustále. Jakmile zjistíme pohyb zvířete před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Odborníci také doporučují zatroubit a pokusit se tak zvíře vyplašit. Počítejme také s tím, že zvíře nebude na silnici pravděpodobně samo. Zvířata se pohybují většinou ve skupinách, takže je pravděpodobné, že vámi zahlédnuté zvíře budou následovat zvířata další.

Kdy si dávat největší pozor na zvěř?
Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu. Přesto bychom si měli uvědomit, že například vysoká zvěř má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku, například v místech, kde přechází vozovku při cestě za potravou. Zvíře je při nočním oslnění světlomety vozidla dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce – neutíká. Kromě divoké zvěře se na silnicích stále častěji objevují i velká a malá domácí zvířata, např. koně, krávy, slepice, kačeny. I k těmto zvířatům bychom se měli chovat ohleduplně.

U vysoké zvěře bychom měli být obzvláště pozorní v období, kdy dochází k páření, tedy v říjnu až prosinci, Uvědomte si také to, že zvíře málokdy putuje osamoceně. Pokud tedy uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je totiž velmi pravděpodobné, že někde při cestě se nachází i zbytek stáda. V současné době s migrací divokých zvířat do měst je potřeba na pohyb zvířat na vozovkách myslet i při cestě v městských aglomeracích, a nejen mimo ně. Potkat například stádečko muflonů v okolí pražské nemocnice v Krči není již několik let žádnou zvláštností.

Jak se zachovat, když je střet se zvěří nevyhnutelný?
Pokud je střetnutí se zvířetem nevyhnutelné, je doporučováno intenzivně brzdit a snažit se udržet vozidlo v přímém směru. Podle testů, které provedl německý autoklub ADAC, je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se.

Moderní vozy jsou konstruovány především na možnost čelního střetu a při snaze o vyhnutí se může dojít ke smyku a poté k nekontrolovanému nárazu například do stromu, nebo dalších překážek na silnici z bočního směru apod., což může mít mnohem horší následky než přímý střet se zvířetem. Podle již zmíněných testů ADAC, kde vozidlo naráželo do figuríny odpovídající stavbou i hmotností skutečnému zvířeti, intenzivní brzdění sníží rychlost a přímý náraz sice pravděpodobně automobil značně poškodí, ale díky konstrukci vozu je posádka dostatečně ochráněna.