Bezpečná vzdálenost mezi vozidly

31. května 2018

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je nejčastější příčinou dopravních nehod. Policie jich ročně zaznamená přes šest tisíc. Zpravidla jde ale o drobné nehody, ke kterým se nevolá PČR a tak další desetitisíce takovýchto nehod ťukanců evidují především pojišťovny.


Přitom by stačilo tak málo – dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly.

Bezpečná vzdálenost, kterou bychom měli s vozidlem dodržovat, není jen o vzdálenosti, ale také o rychlosti. Bezpečná vzdálenost se nedá určit v metrech. Říká se, a to je zlaté pravidlo, které platí, že bychom měli jet asi dvě vteřiny za autem, které jede před námi. Stačí si pomalu říct 21, 22. 

Jak aplikovat pravidlo dvou vteřin?
Když vozidlo před vámi mine nějaký pevný bod u silnice (strom, dopravní značku, ...), tak vy k tomuto bodu nesmíte dojet dříve, než za dvě vteřiny.

Jak dodržet bezpečnou vzdálenost?
Vzdálenost od auta před námi je rozhodující pro případné včasné zastavení. Rozdíl pouhých 10 km/h je znát. U rychlosti 50km/h započítáme reakční dobu řidiče, bereme brzdnou dráhu na suché vozovce a jsme na 28 metrech. Pokud za stejných podmínek jedeme 60 km/h , máme 37 metrů – to znamená devět až deset metrů nárůst. Se zvyšující se rychlostí, roste vzdálenost na bezpečné zastavení kvadraticky. Při 90 km/h ujedeme za pouhou vteřinu 25 metrů, to je délka pěti zaparkovaných aut. I proto zde platí pravidlo dvou vteřin. Při pěkném počasí, kvalitním autě, je minimální vzdálenost dvě vteřiny, ale s každým přibývajícím problémem – starosti, bolest, soumrak, déšť – by se měla minimálně jedna nebo dvě vteřiny přidat. Velkou roli hraje také stáří vozidla a stav pneumatik. Takže v případě, že jedete v dešti, měli byste mít minimální vzdálenost čtyři vteřiny od vozidla jedoucího před vámi.

Co vás třeba překvapí?
Věděli jste, že při jízdě v tunelu až pětina řidičů zápasí s úzkostí a řídí nepředvídatelně.? Vliv na psychiku řidiče totiž mají např. blízké stěny tunelu a velký rozdíl světelných podmínek při vjezdu a výjezdu. Z těchto důvodů každý pátý řidič projíždějící tunelem není zcela v pohodě. Zhruba takový počet lidí za volantem totiž přepadá pocit úzkosti. Tito řidiči se snaží projet tunelem pomaleji a předjíždějí méně často než ostatní. Logicky tak mohou narušit plynulost dopravy a proud aut zpomalí. Přináší také vyšší riziko kolizních situací. Jedinci trpící klaustrofobií uvádějí, že při jízdě tunelem nejednou zažívají pocit ztráty kontroly nad autem. Pokud tedy narazíme na nejistě se chovajícího řidiče, dodržujme od něho dostatečný odstup. V tunelu můžete také narazit na řidiče, kteří si nerozsvítí potkávací světla a tak nejsou vidět zadní světla vozidla. I na tyto situace je zapotřebí dávat pozor a počítat s možností brzdění za vozidlem, o kterém nebude mít spolehlivou informaci jak je daleko od vašeho vozidla.

Víte, že existují dopravní značky, upozorňující na bezpečnou vzdálenost?
Můžete se setkat s tím, že jsou na komunikaci namalované šipky a hned vedle je dopravní značka, ze které je jasné, že pokud při devadesátikilometrové rychlosti vidíme za autem/ motocyklem/ nákladním vozidlem před sebou tři nebo čtyři šipky, jedeme bezpečně. Při šedesátce stačí dvě.

Mnoho řidičů patřičně nedbá nutnosti dodržovat bezpečné rozestupy mezi vozidly. I z toho důvodu vznikla tato dopravní značka, která přímo zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce. Zpravidla se vyskytuje v místech častých dopravních nehod.