Přívěsný vozík za jízdní kolo a připojovací tyč k jízdnímu kolu

17. března 2016

Jezdíte rádi s dětmi na cyklovýlety a používáte přívěsný vozík, cyklosedačku nebo připojovací tyč za jízdní kolo? Pokud ano, tak zde naleznete důležité informace vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, týkající se používání těchto zařízení.

Připojovací tyč k jízdnímu kolu

 § 58 

 (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Přívěsný vozík za jízdní kolo

 § 58 

 (6) K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozovky.

 ODKAZY: