Pohyb cyklisty na silnici

9. března 2016

V posledních letech dochází ke stále větší popularitě cyklistiky. Jízdní kola jsou využívána nejen ke sportovnímu vyžití, ale čím dál více slouží jako dopravní prostředek. Z toho důvodu dochází také k úpravám zákonných norem. Zde nabízíme několik pravidel upravujících pohyb cyklistů v silničním provozu. Jejich znalost zvýší bezpečnost jízdy na kole pro vás i ostatní účastníky silničního provozu.

Nezapomínejte, že cyklista je řidič nemotorového vozidla. Vztahují se na něj povinnosti vyplývající z §4 a 5, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Pohyb na silnici

Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou a to při pravém okraji vozovky. Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti

Stezky           
Pokud jsou zřízeny, je cyklista povinen použít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Pruh pro chodce je možné použít pouze pro objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Stezku pro cyklisty nebo jízdního pruhu pro cyklisty může využít i osoba jedoucí na lyžích nebo kolečkových bruslích či podobném vybavení pro sport.

Přejíždění vozovky
Vjíždí-li cyklista na přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu. Vozovku přejíždí pouze s ohledem na vzdálenost a rychlost blížících se vozidel. Přijíždějící vozidla nesmí cyklista donutit ke změně směru, snížení rychlosti či jinak je ohrozit. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Chování cyklisty
Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vézt za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Při jízdě na motocyklu, mopedu a jízdním kole se nesmí kouřit. Je zakázáno jezdit na jednomístném kole více než jedné osobě. Je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

Kompletní  pravidla  jízdy na jízdním kole jsou upravena v §57 a 58, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Některé důležité značky:

Značka informuje o směru a čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.