Cyklisté a pěší zóna v Brně

27. června 2016

Co je pěší zóna a jak se v ní chovat je upraveno v § 39, zák.č. 361/2000 Sb.
  • odst. 2. Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny".
  • odst. 3. V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
  • odst. 4. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. 
  • odst. 5. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h [-1]. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
  • odst. 7. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Při označení pěší zóny ve městě Brně se můžeme setkat s těmito dopravními značkami:

 

Z uvedeného dopravního značení vyplývá, že cyklisté smí ve městě Brně jezdit v pěší zóně po celý den. Výjimku tvoří pouze ulice Česká, kam je vjezd povolen v době od 17:00 do 09:00 hod. vozidlům dopravní obsluhy.

Kdo je dopravní obsluhou definuje vyhl. č. 30/2001 Sb., která provádí zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), v §15, odst. 3.:
Jsou to vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O 7, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

PW