Nevidomí v dopravě

3. února 2017

Nevidomí lidé se pohybují mezi námi, aniž bychom si uvědomovali, že jejich orientace zejména v silničním provozu je mnohem složitější než pro nás vidomé.

Kdo jsou nevidomí lidé?

Nevidomí lidé žijí ve svém mikrosvětě, do kterého vidící lidé jen těžko pronikají. Pokud takového člověka oslovíte v době, kdy jde sám bez doprovodu po ulici, budete mít pocit, že vás vnímá jen napůl. To je způsobeno tím, že veškerou kapacitu jeho paměti zaměstnává soustředění se na cestu, na možné překážky a udržení směru chůze.

Několik mýtů o nevidomých lidech:
 • Je jim jedno, jak jaké mají oblečení, stejně nevidí Většina lidí se obléká kvůli vlastnímu dobrému pocitu a svůj dobrý pocit pak navíc odvozuje od reakcí okolí. I nevidomý člověk chce na své okolí působit co nejpříjemněji.
 • Vidí jen tmu Člověk nevidomý od narození zřejmě nevidí nic, ale někteří lidé uvádí, že mívají zrakové halucinace, tzv. světelné záblesky.
 • Slabozraký se časem stane úplně slepým Existuje sice mnoho zrakových vad, které se časem zhoršují, ale nelze to vnímat jako obecné pravidlo.
 • Mají lépe vyvinutý sluch a hmat Nevidomý člověk nemá lépe vyvinutý sluch ani hmat od narození, ale je to jen záležitostí trénování v praxi.

 

Nevidomý člověk se v dopravním prostředí orientuje pomocí:

 • Bílé hole
 • Vodicího psa
 • Vodícího poníka
 • Ovladače povelů (spouští klepání semaforů, Majáčky na MHD apod.)
 • Přirozené a umělé vodící linie
 • Doprovodu osoby
 • Navigačních prvků
 • Majáčků pro nevidomé

O čem informují majáčky pro nevidomé?

Jsou to zařízení, která na dálku aktivují nevidomí lidé pomocí ovladače povelů. Předávají hlasovou informaci o poloze budovy nebo směru s dosahem na cca 50 m a mají informativní i navigační funkci. Bývají umístěny na budovách nemocnic, úřadů a vozidlech městské hromadné dopravy. I bez charakteristického majáčku pro nevidomé dokáže předat hlasový záznam také informační tabule, který bývá umístěna na přestupních uzlech dopravního integrovaného systému. Nevidomý si tak poslechne čtyři nejbližší odjezdy prostředků městské hromadné dopravy.

Majáčky pro nevidomé má také Městská policie Brno na svých sedmi služebnách.
zvuk 1  zvuk 2  zvuk 3 - v přípravě

Všimli jste si někdy barevných, reliéfních prvků zabudovaných v chodnících? Nebo jiných, podobných? Jak se vlastně tyto prvky nazývají?
Nazývají se vodící linie, dělí se na přirozené a umělé a jejich cílem je usnadnění orientace v prostoru nevidomým nebo slabozrakým osobám za pomocí slepecké hole.

Žlábková vodící linie                         Žebrová vodící linie

Označené schody se signálním pásem směřující k zastávce MHD

Víte, že ... v Brně nevidomí lidé nemusejí mačkat tlačítko poptávky na přechodech pro chodce, které jsou jimi vybaveny? Stačí, když si pomocí dálkového vysílače aktivují klepátko na semaforu. Tím se automaticky aktivuje tlačítko poptávky a mohou tak bezpečně přejít.

Odkazy:
Samostatný pohyb nevidomých osob (prezentace J. Konečný)
Popis tras na vybrané služebny Městské policie Brno
Vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.