Býti viděn – reflexní prvky

9. března 2016

Od 20. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona 361/2000Sb.

Od 20. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona 361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích, kde v § 53 odst. 9) nově vzniká povinnost chodcům pokud se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Další změny v zákoně 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinné ke dni 20. 2. 2016 najdete ZDE