2. stupeň základních škol

20 otázek

Jízdní kolo musí být vybaveno

Řidič nesmí zastavit a stát

Jízdní kolo je

Na krajnici

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

"Chodec"

Oblečení cyklistů a chodců