2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista je při jízdě povinen

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

Osvětlení jízdního kola

cyklista, který pociťuje únavu