2. stupeň základních škol

20 otázek

"Chodec"

Řidič musí užít vozidlo

Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

Řidič nesmí zastavit a stát

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Na krajnici

" Přejezd pro cyklisty "