2. stupeň základních škol

20 otázek

" Přejezd pro cyklisty "

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

Řidič odbočující vlevo

Řidič nesmí zastavit a stát

Řidič tramvaje

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu