2. stupeň základních škol

20 otázek

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

Na krajnici

Na mokré vozovce

Na pozemní komunikaci se jezdí

Cyklista

Chodec musí užívat především

Pro jízdu na kole zvolíme