2. stupeň základních škol

20 otázek

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Na krajnici

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

"Chodec"

Jízdní kolo je

Řidič nesmí zastavit a stát

Chodec musí užívat především