2. stupeň základních škol

20 otázek

Oblečení cyklistů a chodců

Řidič vozidla

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Pro jízdu na kole zvolíme