2. stupeň základních škol

20 otázek

Při otáčení a couvání

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Jízdní kolo musí být vybaveno

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Při jízdě na kole v silničním provozu

Na pozemní komunikaci se jezdí

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou