2. stupeň základních škol

20 otázek

Na mokré vozovce

Při jízdě na kole v silničním provozu

Při jízdě na kole v silničním provozu

Jízdní kolo musí být vybaveno

Otáčet a couvat se nesmí

Řidič tramvaje

cyklista, který pociťuje únavu