2. stupeň základních škol

20 otázek

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Na krajnici

Řidičem nemotorového vozidla

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Řidič nesmí zastavit a stát

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Při otáčení a couvání