2. stupeň základních škol

20 otázek

Na pozemní komunikaci se jezdí

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Řidič odbočující vlevo

Zadní odrazkou červené barvy

Odbočování vlevo v hustém provozu

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Chodec musí užívat především