2. stupeň základních škol

20 otázek

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Chodec musí užívat především

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Řidičem nemotorového vozidla

Před železničním přejezdem

Řidič nesmí zastavit a stát