2. stupeň základních škol

20 otázek

Po krajnici může cyklista jet

Řidič tramvaje

Řidič odbočující vlevo

Řidič vozidla

Při jízdě na kole v silničním provozu

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Na pozemní komunikaci se jezdí