2. stupeň základních škol

20 otázek

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Cyklista při jízdě

Zadní odrazkou červené barvy

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Na jízdním kole se jezdí

Na krajnici

Znamení o změně směru jízdy