2. stupeň základních škol

20 otázek

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Řidič odbočující vpravo

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Řidičem nemotorového vozidla

Zadní odrazkou červené barvy