2. stupeň základních škol

20 otázek

Na pozemní komunikaci se jezdí

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Řidič tramvaje

Řidič nesmí zastavit a stát

Znamení o změně směru jízdy

Cyklista nesmí jet

"Chodec"