2. stupeň základních škol

20 otázek

" Přejezd pro cyklisty "

Řidič odbočující vlevo

Jízdní kolo je

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

Osvětlení jízdního kola

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace