2. stupeň základních škol

20 otázek

Při jízdě na kole v silničním provozu

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

cyklista, který pociťuje únavu

Na krajnici

Chodec musí užívat především

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou