2. stupeň základních škol

20 otázek

Po krajnici může cyklista jet

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Při jízdě na kole v silničním provozu

Řidič nesmí zastavit a stát

Cyklista

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí

Cyklista nesmí jet