2. stupeň základních škol

20 otázek

Na krajnici

Pneumatiky a ráfky

Oblečení cyklistů a chodců

cyklista, který pociťuje únavu

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Pro jízdu na kole zvolíme

Řidič nesmí zastavit a stát