2. stupeň základních škol

20 otázek

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

"Chodec"

Cyklista při jízdě

Znamení o změně směru jízdy

Řidič nesmí zastavit a stát

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku