2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidič odbočující vlevo

Při jízdě na kole v silničním provozu

Cyklista je při jízdě povinen

Cyklista nesmí jet

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

cyklista, který pociťuje únavu