2. stupeň základních škol

20 otázek

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Odbočování vlevo v hustém provozu

Řidič nesmí zastavit a stát

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Řidič musí užít vozidlo

Řidič tramvaje