2. stupeň základních škol

20 otázek

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí

Cyklista je při jízdě povinen

Otáčet a couvat se nesmí

Volné konce trubky řídítek

Po krajnici může cyklista jet

Při jízdě na kole v silničním provozu

Řidič nesmí zastavit a stát