2. stupeň základních škol

20 otázek

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

Zadní odrazkou červené barvy

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

Řidič odbočující vpravo

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

cyklista, který pociťuje únavu