2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista nesmí jet

Osvětlení jízdního kola

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Po krajnici může cyklista jet

Chodec nesmí ohrozit cyklistu