2. stupeň základních škol

20 otázek

Při otáčení a couvání

Řidič nesmí zastavit a stát

Po krajnici může cyklista jet

Pro jízdu na kole zvolíme

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Na pozemní komunikaci se jezdí

Řidič odbočující vlevo