2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista při jízdě

"Chodec"

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Cyklista

cyklista, který pociťuje únavu

Řidičem nemotorového vozidla

Zadní odrazkou červené barvy