2. stupeň základních škol

20 otázek

Jízdní kolo je

Řidič odbočující vlevo

"Chodec"

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Cyklista je při jízdě povinen