2. stupeň základních škol

20 otázek

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Na jízdním kole se jezdí

Po krajnici může cyklista jet

Chodec musí užívat především

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Cyklista