2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista nesmí jet

"Chodec"

Při jízdě na kole v silničním provozu

Odbočování vlevo v hustém provozu

Řidič vozidla

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od