2. stupeň základních škol

20 otázek

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Cyklista

Cyklista je při jízdě povinen

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

"Chodec"

Při jízdě na kole v silničním provozu

Řidič nesmí zastavit a stát