2. stupeň základních škol

20 otázek

Jízdní kolo musí být vybaveno

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Při jízdě na kole v silničním provozu

Pro jízdu na kole zvolíme

Zadní odrazkou červené barvy

Cyklista je při jízdě povinen