2. stupeň základních škol

20 otázek

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Jízdní kolo musí být vybaveno

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Před železničním přejezdem

Řidič nesmí zastavit a stát

Jízdní kolo je