2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista

"Chodec"

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Odbočování vlevo v hustém provozu

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Řidič nesmí zastavit a stát

Pro jízdu na kole zvolíme