2. stupeň základních škol

20 otázek

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Na jízdním kole se jezdí

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

Zadní odrazkou červené barvy

Na pozemní komunikaci se jezdí