2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidič odbočující vpravo

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Na jízdním kole se jezdí

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Chodec musí užívat především