2. stupeň základních škol

20 otázek

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Řidič odbočující vlevo

Řidič tramvaje

Osvětlení jízdního kola