2. stupeň základních škol

20 otázek

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

Na krajnici

cyklista, který pociťuje únavu

Při jízdě na kole v silničním provozu

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno