2. stupeň základních škol

20 otázek

Zadní odrazkou červené barvy

Při jízdě na kole v silničním provozu

Řidič nesmí zastavit a stát

Řidič nesmí zastavit a stát

Jízdní kolo je

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Cyklista je při jízdě povinen