2. stupeň základních škol

20 otázek

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

Zadní odrazkou červené barvy

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

Řidičem nemotorového vozidla

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"